Maandag t/m vrijdag 9:00 - 19:00 uur.
SPREEKUUR UITSLUITEND VOLGENS AFSPRAAK

 

MET INGANG VAN 17 OKTOBER ZULLEN WIJ OOK OP ZATERDAG GEOPEND ZIJN TUSSEN 10:00 en 12:00 uur

Buiten de openingstijden kunt u voor dringende gevallen 24 uur per dag terecht bij de Samenwerkende Dierenartsen Almere.